Международен акордеонен фестивал „Акордеомания“ е платформа за оживен творчески и интелектуален обмен между международно признати творци и преподаватели с млади и талантливи музиканти от цял свят, на които ще предложат нови идеи, възможности за творческо израстване и изграждане на контакти за бъдещи професионални кариери. Концерти в рамките на фестивала ще изнесат Юрий Шишкин (Русия), Пламен Димитров и Ангел Чакъров. Те ще представят на публиката неограничените приложения на акордеона в различните жанрове на музикалното изкуство. Фестивалът включва още: Международен акордеонен конкурс…
    © 2024 „Акордеомания Арт“ Сдружение. Всички права запазени.