Ценка Тодорова

   

  Ценка Тодорова завършва магистратура в Академия за музикално, танцово и изобразително  изкуство – гр. Пловдив с квалификация преподавател по акордеон (1995) и пиано (2004). Специализира „Развиване на гражданска култура в предучилищната и училищна подготвка” в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски” гр. София (2014). 

  От 2002 г. е преподавател по акордеон,  камерна музика, ансамблово свирене и методика на обучението по акордеон в НУИ „Панайот  Пипков“ - гр. Плевен.  Ръководител е на Ансамбъл „Акордеомания“ и „Акордеомания – Джуниър”.

  От 2017 г. е с Първа професионалноквалификационна степен от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София. Aвтор е на научни публикации (2017) в специализирано електронно списание на ДИУУ.

  Обменя професионален опит със световно признати педагози и изпълнители в акордеонното изкуство като Юрий Шишкин, Александър Поелуев, Франк Анжелис, Владимир Зубицки, Мартинас Левицкис, Никола Пекович и др.

  Делегат е на Световна конфедерация на акордеона.

   

  Журира в:
  „Световен трофей на акордеона“ 2020 (Trophée Mondial De L'accordéon);
  Международен конкурс „Георги Гълъбов“, 2019 - Бистрица, Столична община;
  XXVI Международен конкурс за акордеонисти - „Награда на град Ланчано” 2015, Италия

   

  Освен с педагогическа дейност, Ценка Тодорова разработва и участва в реализацията на проекти  в сферата на музикалното изкуство:
  - Meждународен фестивал „Акордеомания“ 2019, включен в културен календар на Община Плевен;
  - III „Български и немски акордеонисти – заедно в един оркестър, заедно на една сцена” с място на реализация гр. Плевен 2019;
  - II „Български и немски акордеонисти – заедно в един оркестър, заедно на една сцена” с място на реализация гр. Плевен 2017 по програма за културни събития на територията на Община Плевен;
  - „Български и немски акордеонисти – заедно в един оркестър, заедно на една сцена” с място на реализация Германия 2016 по програма за културни контакти „Мобилност” – НФ Култура“;
  - Обновяване на инструментариума в Национално училище по изкуства „Панайот Пипков” – гр. Плевен по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, 2014/2015;
  - „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – извънкласни и извънучилищни дейности с Ансамбъл „Акордеомания – Джуниър”, 2014/2015, 2013/2014.
  - По програма „Мобилност” на НФК – 2019, 2017, 2016, 2015, 2012, 2011 г.

   

  През годините Ценка Тодорова е отличена за:
  - Педагогически постижения от Международен акордеонен конкурс „Акордеомания“, Плевен 2019;
  - Високи педагогически постижения в развитието на акордеонното изкуство, 2019  от Съюз на българските музикални и танцови дейци.
  - Педагогически постижения от II Интернационален конкурс за акордеон „Гeoрги Гълъбов”, Бистрица, Столична община - 2017 г.; 
  - Развитие на акордеонното изкуство от XIII Национален конкурс за акордеонисти с международно участие „Танцуващи клавиши” - 2014;
  - Проведена работа при подготовка на участниците в „I Международен конкурс за акордеонисти и баянисти”, гр. Пакш, Унгария - 2014.

   

  Нейни ученици са удостоени със стипендии, предоставени от Министерство на културата за деца с изявени дарби и таланти, от Фондация „Комунитас“,  носители са на награди от:
  - Международен акордеонен конкурс „Акордеомания“, Плевен 2019;
  - I Международен конкурс за акордеонисти и баянисти - гр. Пакш, Унгария
  - XXVI Международен конкурс за акордеонисти - Ланчано, Италия;
  - IV Мждународен конкурс за акордеон/баян MEHFEST - Белград, Сърбия;
  - I и II Интернационален конкурс за акордеон „Гeoрги Гълъбов”, Бистрица, Столична община;
  - Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши” - гр. Нови пазар;
  - Международен детски фестивал "Млади таланти", София;
  - МДЮК "Орфеева дарба", София


   

  © 2023 „Акордеомания Арт“ Сдружение. Всички права запазени.